ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดผ่าตัดน้ำวุ้นตาทางส่วนหลัง จำนวน 100 ชิ้น