ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาMeropenem 1 g powder for solution for injection/infusion จำนวน 35,000 ไวอัล