ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน