ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหัวใจหลอดเลือดอเนกประสงค์ (Micro Catheter) จำนวน 50 ชิ้นประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ