ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนอกเอวชนิดมีปีก จำนวน 5 รายการ