ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนปัสสาวะชนิดท่อไต จำนวน 250 ชิ้น