ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ไม่สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ (Implantable Cardioverter Defibrilltor With Non MRI Compatible) พร้อมสาย จำนวน 10 ชุด