ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง ต่อเนื่อง แบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ ไม่สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ (Rate Responsive Dual Chamber Pacemaker With Non MRI Compatible) พร้อมสาย จำนวน 32 ชุด