ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 2,220,000 เม็ด