ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule จำนวน 225,000 แคปซูล