ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Iohexol 30 g/100 ml solution for injection จำนวน 3,750 ไวอัล