ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมจากทางเดินเชื่อมด้านหลังอาคารสุขุมาลย์มารศรีเพื่อเชื่อมกับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 210 เตียง(ทางเดือนเชื่อม 2 ชั้น) จำนวน 1 งาน