ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ขนาด 11 ห้อง