ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงอาคารเอกซเรย์และผ่าตัด ชั้น 1 จำนวน 1 งาน

Covid-19 Update 😷