ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ”เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา” ปีงบประมาณ 2562