ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานการพยาบาลและโถงทางเดินภายในหอพักผู้ป่วยประกันสังคมชั้น 4 อาคารออร์โธปิดิกส์