ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 8 เครื่อง