ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 8 เครื่อง

Covid-19 Update 😷