ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อแอลกอฮอล์แผ่น (Alcohol pad) จำนวน 6,840 กล่อง