ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการที่นอนโฟม จำนวน 60 หลัง