ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง