ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อฐานข้อมูลทางการแพทย์ Clinicalkey จำนวน 1 ระบบ