ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา จำนวน 85 ชิ้น