ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น จำนวน 50 ชุดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ