ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า ชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้ จำนวน 6 รายการ