ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจการสะท้อนกลับของเซลล์ขนในหูชั้นใน (OAE) จำนวน ๒ เครื่อง