ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Aquilion Prime (Serial No. ABC1682189) แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 6525-004-8007/024 จำนวน 1 เครื่อง