ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาพนักงานเปลภายนอก งานห้องผ่าตัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรีจำนวน ๓ ราย