ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการอ่านผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 1 งาน