ประกาศเผยแพร่แผนวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีเพื่อการวินิจฉัยหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 1,500 ชิ้น