ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน 360,000 แถบ