ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อเข่าเทียมชนิดเปลี่ยนทั้งข้อ จำนวน ๔๐ ชิ้น