ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงมือตรวจโรค (Glove Disposable) ขนาด XS,S,M,L จำนวน ๕๗,๑๕๘ กล่อง