ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์       รายการชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนคอชนิดเคลื่อนไหวได้ จำนวน 6 รายการ