ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดธรรมดา ขนาด 4 มิลลิเมตร (Ablation Catheter 4 mm.) จำนวน 30 ชิ้น