ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ ชนิดสามารถปรับความโค้งของปลายสวนได้ แบบ 10 ขั้ว (Steerable Diagnostic Catheter 10 Electrodes) จำนวน 30 ชิ้น