ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการชุดสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ ชนิด 16 ขั้วอิเลคโทรด พร้อมสายต่อสายสวนหัวใจ (Advisor HD Grid Mapping Catheter and Connecting Cable) จำนวน 30 ชุด