ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดเคลือบยา Everolimus จำนวน 183 ชิ้น