ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนอกเอว จำนวน 5 รายการ