ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนคอชนิดเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๖ รายการ