ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงชนิดทำด้วยไทเทเนียม จำนวน 3 รายการ