ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกเอวชนิดหัวสกรูหมุนได้ จำนวน 5 รายการ