ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ (Steam Sterilizers)/A๘๘๔/ขนาด ๓๖๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง