ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขนชนิดลื่นพิเศษ (Radial Sheath) จำนวน 1,200 ชิ้น