ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีเพื่อการวินิจฉัยหลอดเลือดโคโรนารี่ (Catheter) จำนวน 1,500 ชิ้น