ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Pressure Wire) จำนวน 81 ชิ้น