ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันชนิดบอลลูน (Semi-Compliance Coronary Balloon) จำนวน 820 ชิ้น