ประกาศ ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวีดิทัศน์ชนิด 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)