ประกาศ ประกวดราคาซื้อกรดไฮโดรคลอริก จำนวน 1,680 ถัง และด่างโซเดียมคลอไรท์ จำนวน 1,680 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์