ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3ก.ย.62)