ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (15พ.ค.63)